Vijvercentrum Apeldoorn
Hét vijvercentrum van Nederland

Biotoop Zuid Amerika

De biotoop Zuid Amerika wordt het vaakst gezien als "De Amazone". De amazone heeft echter een enorm rivierenstelsel die gekoppeld is aan de hoofdstroom. Al deze zijrivieren kunnen een ander biotoop hebben. Het is dus mogelijk om een algemeen biotoop te bouwen waar de meeste zuid Amerikaanse vissen in passen, maar u kunt ook een biotoop bouwen die zich alleen richt op een zijtak van de Amazone, meest bekend daarin zijn de Rio Negro, Rio Xingu en de Orinoco. De vissen die u tegenkomt in dit gebied zijn veelal hetzelfde soort als Midden Amerika. Levendbarende tandkarpers en cichliden. De meeste cichliden uit deze biotoop kunnen ook gehouden worden in gezelschapsaquaria. Zij zijn dan ook vredelievend tov de overige aquarium bewoners. Houdt u er wel rekening meer dat in paar tijd zij iets agressiever kunnen zijn, maar dit is minimaal. Ook kunnen zij een territorium afbakenen in uw aquarium. Veel of zelfs elke andere vis wordt daar in geweerd. Aan te raden is dan ook om ten minste een aquarium te nemen die een meter breed is, zodat de cichliden het territorium kunnen vormen. De Amazone zelf is, zoals reeds eerder vermeld, zeer divers. Wel is het vaak iets zuurder (ph <7) dan overige biotopen. Het water is vaak ook door het afsterven van de bladeren iets bruiner. Begrijpelijk is dat u niet altijd hier aan gehoor wilt geven, maar een turfblok of plak zou aan te raden zijn. Uiteraard kunnen een aantal bladeren (met name eiken) hier ook in voorzien. De biotoop zelf is vaak zanderig. U kunt hiervoor ook een fijn grind gebruiken. Hout en stenen en daarbij vrij weinig tot weelderig groen worden op prijs gesteld. Voor het hout kunt u ook de mangrove wortels gebruiken. In het regenseizoen treed de Amazone regelmatig buiten zijn oevers. De wortels van de bomen vormen zo goede schuilplaatsen voor de vissen.


Net als het biotoop Zuid Oost Azië (zie biotoop Oceanië) bestaat deze biotoop uit poeltjes, meren en rivieren. Deze mogelijkheden kenmerken zich met name op de kleur van het water. Door de wortelstelsels en vallende bladeren worden kleurstoffen afgegeven aan het water wat het water doet kleuren. De meest voorkomende kleuren zijn helder water (kan ook wat gelig zijn), wit water en bruin / zwart water. 


Wit water

De Amazone is een rivier (of eigenlijk stelsel) die begint in het Andes gebergte. Dit gebergte bevindt zich nagenoeg geheel in het westen van dit continent. Vanaf dit gebergte zoekt het water zich een weg naar de kust geheel in het oosten van het continent. Door de snelle stroming en de stenen in de rivieren waar het water omheen spoelt ontstaat een witte kleur. Door de stenen en het gebergte is het water rijk aan mineralen. De hardheid van het water is dan ook hoog.

Waterwaarden voor dit type water zijn: pH: 6,9 - 7,3, DH: 5 - 12, Temp: 24 - 28

Planten in deze gebieden zijn de: Cabomba, Ceratophyllum, Limnobium, Vallisneria en zwaardplanten.

Vissen  uit deze gebieden zijn:


Helder water

Het heldere water (ook wel geel water) ontstaat wanneer het witte water de dalen bereiken tussen de bergen. Doordat het water hier vele minder snel stroomt hebben de mineralen de tijd om te bezinken. Hierdoor wordt het water helderder en minder wit van kleur. De bodem (die vaak bestaat uit modder en zand) worden door het water meegevoerd. Dit modder zorgt dat het water langzaam geel begint te kleuren.

Dit biotoop heeft dan ook niet echt helder water, maar meer geel tot lichtbruin. De bodem dient dan ook van zand en klei te bestaan met minimale planten. De vissen hier zijn groter.

Waterwaarden voor dit type water zijn: pH: 6,4 - 7,1, DH: 3 - 8, Temp: 24 - 28

Planten uit deze gebieden zijn: Eendenkroos, Vallisneria, Watersla en Zwaardplanten.

Vissen uit deze gebieden zijn:


Zwart water

De naam zwart water is bijna letterlijk te nemen. De rivieren vervolgen hun loop naar de lager gelegen gebieden en nemen daarin planten, klei en rottende materialen mee (humus). Het water kleurt hierdoor van bruinig tot donker bruin, tegen het zwarte aan. Deze humus zorgt er tevens voor dat het water zuurder wordt. De Rio Negro (de Zwarte rivier) is misschien wel het meest bekend, maar ook de Orinoco behoort tot het zwarte water.

De bodem bestaat met name uit rottende planten, hout en bladeren. Daaronder is vaak nog wat grind en zand te vinden. Om dit na te bootsen kunnen bladeren in het aquarium geplaatst worden. Het houden van de waterwaarden is hierdoor wel wat moeilijker. Vervang daarom de bladeren regelmatig voor nieuwe zodat dit meer in de hand te houden is.

Om het allemaal makkelijk te maken is er ook nog blauw water. Dit komt omdat de humuslaag in midden Brazilië minder humus bevat. Het water is dan ook minder zuur. Ondanks dat het dus tot het zwarte water behoort wordt het blauw water genoemd omdat de zuurgraad door de rottende humus minder is. De Tefe en de Xingu zijn twee voorbeelden van het blauwe water.

De inrichting kan het best nagebootst worden met een donkere bodem van fijn grind en zand. Hierop bladeren. Stukken kienhout. Om het water zuurder te maken kan er gefilterd worden met truf (dit zorgt ook gelijk voor een kleuring van het water) maar er zijn ook middeltjes in de handel om dit kunstmatig te krijgen.

Waterwaarden voor dit type water zijn: pH: 4,5 - 6,5, DH: 0 - 4, Temp: 26 - 30

Planten uit deze gebieden zijn: Cabomba, Vallisneria en Zwaardplanten

Vissen uit deze gebieden zijn: 

Als stelregel voor een biotoop zuid Amerika kunt u het volgende aanhouden.

Ph 6 – 7, Dh rond de 6, temp: 25 graden

Veel voorkomende vissoorten zijn: